< Start

EB FINANCIERING ONDERNEMINGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.053.676 1.053.676

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 76.125 26.268 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.053.676 1.053.676 76.125 26.268 0
           EB0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 0 10.000 0
           EC0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 0 16.268 0
           EC0-9ECBABC-OW   HANDELSHUURLENING
3 0 0 401 0 0
           EC0-9ECBABC-OP   HANDELSHUURLENING
3 0 0 74.769 0 0
           EC0-9ECBABX-OI   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 0 0 955 0 0
           EB0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 282 282 0 0 0
           EB0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 10.000 10.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 18.960 18.960 0 0 0
           EC0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 16.268 16.268 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-WT   HANDELSHUURLENING
3 4.981 4.981 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-PA   HANDELSHUURLENING
3 0 0 0 0 0
           EC0-1ECB2BD-PR   LENINGEN IN HET KADER VAN DE OEKRAINECRISIS
3 1.000.000 1.000.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BV-IS   WAARBORGBEHEER NV
3 2.451 2.451 0 0 0
           EB0-1ECB2BY-IS   FLANDERS FUTURE TECH FUND
3 734 734 0 0 0