< Start

EB FINANCIERING ONDERNEMINGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 59.218 59.218

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 126.217 31.579 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 59.218 59.218 126.217 31.579 0
           EB0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 0 10.000 0
           EC0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 0 0 0 21.579 0
           EC0-9ECBABC-OW   HANDELSHUURLENING
3 0 0 1.500 0 0
           EC0-9ECBABC-OP   HANDELSHUURLENING
3 0 0 55.555 0 0
           EC0-9ECBABX-OI   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 0 0 69.162 0 0
           EB0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 250 250 0 0 0
           EB0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 10.000 10.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 24.000 24.000 0 0 0
           EC0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 21.579 21.579 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-WT   HANDELSHUURLENING
3 0 0 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-PA   HANDELSHUURLENING
3 0 0 0 0 0
           EC0-1ECB2BV-IS   WAARBORGBEHEER NV
3 2.251 2.251 0 0 0
           EB0-1ECB2BY-IS   FLANDERS FUTURE TECH FUND
3 1.138 1.138 0 0 0