< Start

DZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 17.545 17.458

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 55 203 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 17.545 17.458 55 203 0
           DB0-9DAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 30 0 0
           DB0-9DAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 203 0
           DB0-9DAXAZZ-OP   ONTVANGSTEN PARTICIPATIES
1 0 0 25 0 0
           DB0-1DAX2ZZ-LO   LONEN
1 12.459 12.459 0 0 0
           DB0-1DAX4ZZ-LO   LONEN
1 203 203 0 0 0
           DB0-1DAA2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 279 279 0 0 0
           DB0-1DAE2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 40 40 0 0 0
           DB0-1DAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 4.512 4.425 0 0 0
           DB0-1DAX2ZZ-PA   PARTICIPATIES
1 52 52 0 0 0