< Start

DF INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 45.764 45.764

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 45.764 45.764 0 0 0
           DB0-9DFAAFY-OI   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 0 0 0 0 0
           DB0-1DFA2FA-WT   INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 750 750 0 0 0
           DB0-1DFA2FY-IS   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 45.014 45.014 0 0 0