< Start

DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 27.465 28.329

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 540 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 27.465 28.329 0 540 0
           DB0-9DEATED-OW   ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2 0 0 0 540 0
           DB0-1DEA2EA-WT   VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING
2 24.801 24.821 0 0 0
           DB0-1DEA2EB-WT   VERANKEREN VAN DE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN
2 512 1.008 0 0 0
           DB0-1DEA2EC-WT   INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
2 1.001 1.184 0 0 0
           DB0-1DEA4ED-WT   ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2 540 540 0 0 0
           DB0-1DEA2EX-IS   DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
2 247 247 0 0 0
           DB0-1DEA2EY-IS   VVOB
2 364 529 0 0 0