< Start

DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 21.854 20.855

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 55 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 21.854 20.855 0 55 0
           DB0-9DEATED-OW   ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2 0 0 0 55 0
           DB0-1DEA2EA-WT   VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING
2 19.075 17.580 0 0 0
           DB0-1DEA2EB-WT   VERANKEREN VAN DE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN
2 1.112 1.436 0 0 0
           DB0-1DEA2EC-WT   INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT
2 1.001 1.173 0 0 0
           DB0-1DEA4ED-WT   ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2 55 55 0 0 0
           DB0-1DEA2EX-IS   DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING
2 247 247 0 0 0
           DB0-1DEA2EY-IS   VVOB
2 364 364 0 0 0