< Start

CZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 78.186 78.895

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3 50 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 78.186 78.895 3 50 0
           CB0-9CAGAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3 0 0
           CB0-9CAGTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 50 0
           CB0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 12.273 12.273 0 0 0
           CB0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 72 72 0 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.838 1.838 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 56.151 56.151 0 0 0
           CE0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 260 260 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 7.592 8.301 0 0 0