< Start

CD FISCALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.016.935 2.028.235

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 14.355.747 3.336 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.016.935 2.028.235 14.355.747 3.336 0
           CE0-9CDGADD-OW   KILOMETERHEFFING
3 0 0 516.337 0 0
           CE0-9CDGADF-OW   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
1 0 0 2.500 0 0
           CE0-9CDGADG-OW   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
3 0 0 1.101.705 0 0
           CE0-9CDGADH-OW   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
3 0 0 306.487 0 0
           CE0-9CDGADI-OW   EUROVIGNET
3 0 0 0 0 0
           CE0-9CDGADJ-OW   ONROERENDE VOORHEFFING
3 0 0 281.945 0 0
           CE0-9CDGADK-OW   ERFBELASTINGEN
3 0 0 1.439.709 0 0
           CE0-9CDGADL-OW   REGISTRATIEBELASTINGEN
3 0 0 2.877.931 0 0
           CE0-9CDGTDM-OW   PLANBATENHEFFING
3 0 0 0 3.336 0
           CB0-9CDGADN-OW   BRUTO OPCENTIEMEN
3 0 0 7.750.969 0 0
           CE0-9CDGADO-OW   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
3 0 0 78.164 0 0
           CE0-1CDG2DA-WT   DOELGERICHT FISCAAL BELEID
3 16.788 27.588 0 0 0
           CB0-1CDG2DB-WT   WOONFISCALITEIT
3 1.396.754 1.396.754 0 0 0
           CB0-1CDG2DC-WT   DIENSTENCHEQUES
3 136.073 136.073 0 0 0
           CE0-1CDX2DD-WT   KILOMETERHEFFING
1 99.682 99.682 0 0 0
           CE0-1CDG2DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 35.562 36.062 0 0 0
           CE0-1CDG4DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 50 50 0 0 0
           CE0-1CDG2DP-WT   JOBBONUS
3 329.000 329.000 0 0 0
           CE0-1CDG4DX-IS   DAB GRONDFONDS
3 1.104 1.104 0 0 0
           CE0-1CDG4DY-IS   RUBICONFONDS
3 1.922 1.922 0 0 0