< Start

CD FISCALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.756.736 1.757.236

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 16.854.327 3.503 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.756.736 1.757.236 16.854.327 3.503 0
           CE0-9CDGADD-OW   KILOMETERHEFFING
3 0 0 583.631 0 0
           CE0-9CDGADF-OW   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
3 0 0 2.500 0 0
           CE0-9CDGADG-OW   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
3 0 0 1.171.458 0 0
           CE0-9CDGADH-OW   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
3 0 0 248.969 0 0
           CE0-9CDGADI-OW   EUROVIGNET
3 0 0 0 0 0
           CE0-9CDGADJ-OW   ONROERENDE VOORHEFFING
3 0 0 318.270 0 0
           CE0-9CDGADK-OW   ERFBELASTINGEN
3 0 0 1.693.122 0 0
           CE0-9CDGADL-OW   REGISTRATIEBELASTINGEN
3 0 0 3.174.993 0 0
           CE0-9CDGTDM-OW   PLANBATENHEFFING
3 0 0 0 3.503 0
           CB0-9CDGADN-OW   BRUTO OPCENTIEMEN
3 0 0 9.573.667 0 0
           CE0-9CDGADO-OW   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
3 0 0 87.717 0 0
           CE0-1CDG2DA-WT   DOELGERICHT FISCAAL BELEID
3 42.088 42.088 0 0 0
           CB0-1CDG2DB-WT   WOONFISCALITEIT
3 1.170.608 1.170.608 0 0 0
           CB0-1CDG2DC-WT   DIENSTENCHEQUES
3 164.052 164.052 0 0 0
           CE0-1CDX2DD-WT   KILOMETERHEFFING
3 113.614 113.614 0 0 0
           CE0-1CDG2DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 36.701 37.201 0 0 0
           CE0-1CDG4DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 50 50 0 0 0
           CE0-1CDG2DP-WT   JOBBONUS
3 226.430 226.430 0 0 0
           CE0-1CDG4DX-IS   DAB BRV-FONDS
3 3.193 3.193 0 0 0
           CE0-1CDG4DY-IS   RUBICONFONDS
3 0 0 0 0 0