< Start

CD FISCALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.692.174 1.691.632

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 16.777.256 1.232 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.692.174 1.691.632 16.777.256 1.232 0
           CE0-9CDGADD-WT   KILOMETERHEFFING
0 0 -5.541 0 0
           CE0-9CDGADD-OW   KILOMETERHEFFING
0 0 579.478 0 0
           CE0-9CDGADF-WT   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
0 0 -1.397 0 0
           CE0-9CDGADF-OW   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
0 0 5.323 0 0
           CE0-9CDGADG-WT   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
0 0 -5.616 0 0
           CE0-9CDGADG-OW   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
0 0 1.186.232 0 0
           CE0-9CDGADH-WT   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
0 0 -1.323 0 0
           CE0-9CDGADH-OW   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
0 0 265.405 0 0
           CE0-9CDGADI-WT   EUROVIGNET
0 0 -40 0 0
           CE0-9CDGADI-OW   EUROVIGNET
0 0 44 0 0
           CE0-9CDGADJ-WT   ONROERENDE VOORHEFFING
0 0 -387 0 0
           CE0-9CDGADJ-OW   ONROERENDE VOORHEFFING
0 0 337.990 0 0
           CE0-9CDGADK-WT   ERFBELASTINGEN
0 0 -1.217 0 0
           CE0-9CDGADK-OW   ERFBELASTINGEN
0 0 1.766.384 0 0
           CE0-9CDGADL-WT   REGISTRATIEBELASTINGEN
0 0 -1.181 0 0
           CE0-9CDGADL-OW   REGISTRATIEBELASTINGEN
0 0 3.043.803 0 0
           CE0-9CDGTDM-OW   PLANBATENHEFFING
0 0 0 1.232 0
           CB0-9CDGADN-OW   BRUTO OPCENTIEMEN
0 0 9.513.073 0 0
           CE0-9CDGADO-WT   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
0 0 -7 0 0
           CE0-9CDGADO-OW   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
0 0 96.233 0 0
           CE0-1CDG2DA-WT   DOELGERICHT FISCAAL BELEID
47.349 47.349 0 0 0
           CB0-1CDG2DB-WT   WOONFISCALITEIT
1.170.607 1.170.607 0 0 0
           CB0-1CDG2DC-WT   DIENSTENCHEQUES
164.052 164.052 0 0 0
           CE0-1CDX2DD-WT   KILOMETERHEFFING
106.256 106.256 0 0 0
           CE0-1CDG2DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
36.947 36.405 0 0 0
           CE0-1CDG4DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
33 33 0 0 0
           CE0-1CDG2DP-WT   JOBBONUS
165.973 165.973 0 0 0
           CE0-1CDG4DX-IS   FONDS
957 957 0 0 0
           CE0-1CDG4DY-IS   RUBICONFONDS
3 0 0 0 0 0