< Start

CD FISCALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.940.699 1.945.299

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 14.623.147 1.807 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.940.699 1.945.299 14.623.147 1.807 0
           CE0-9CDGADD-OW   KILOMETERHEFFING
3 0 0 501.468 0 0
           CE0-9CDGADF-OW   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
1 0 0 2.700 0 0
           CE0-9CDGADG-OW   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
3 0 0 1.125.941 0 0
           CE0-9CDGADH-OW   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
3 0 0 308.644 0 0
           CE0-9CDGADI-OW   EUROVIGNET
3 0 0 0 0 0
           CE0-9CDGADJ-OW   ONROERENDE VOORHEFFING
3 0 0 282.322 0 0
           CE0-9CDGADK-OW   ERFBELASTINGEN
3 0 0 1.450.097 0 0
           CE0-9CDGADL-OW   REGISTRATIEBELASTINGEN
3 0 0 3.012.099 0 0
           CE0-9CDGTDM-OW   PLANBATENHEFFING
3 0 0 0 1.807 0
           CB0-9CDGADN-OW   BRUTO OPCENTIEMEN
3 0 0 7.866.137 0 0
           CE0-9CDGADO-OW   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
3 0 0 73.739 0 0
           CE0-1CDG2DA-WT   DOELGERICHT FISCAAL BELEID
3 16.364 20.964 0 0 0
           CB0-1CDG2DB-WT   WOONFISCALITEIT
3 1.601.767 1.601.767 0 0 0
           CB0-1CDG2DC-WT   DIENSTENCHEQUES
3 202.134 202.134 0 0 0
           CE0-1CDX2DD-WT   KILOMETERHEFFING
1 89.925 89.925 0 0 0
           CE0-1CDG2DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 28.962 28.962 0 0 0
           CE0-1CDG4DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 50 50 0 0 0
           CE0-1CDG4DX-IS   DAB GRONDFONDS
3 741 741 0 0 0
           CE0-1CDG4DY-IS   RUBICONFONDS
3 756 756 0 0 0