< Start

CC BUDGETTAIR BELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 404.957 405.524

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 33.080.598 2.475 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 404.957 405.524 33.080.598 2.475 0
           CB0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
0 0 1.255 0 0
           CB0-9CCGTCA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
0 0 0 2.475 0
           CE0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
0 0 37 0 0
           CB0-9CCGACB-OW   GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
0 0 29.589.627 0 0
           CB0-9CCGACC-OW   GEWESTAANGELEGENHEDEN
0 0 3.489.679 0 0
           CB0-9CCGACG-OW   ONTVANGSTEN INZAKE CORONA
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CCG2CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
209 814 0 0 0
           CB0-1CCG4CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1.645 1.607 0 0 0
           CB0-1CCG2CA-LO   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
354.897 354.897 0 0 0
           CB0-1CCG2CC-WT   GEWESTAANGELEGENHEDEN
27.226 27.226 0 0 0
           CB0-1CCG2CY-IS   VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
20.980 20.980 0 0 0