< Start

CC BUDGETTAIR BELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 399.388 399.388

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 33.223.537 150 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 399.388 399.388 33.223.537 150 0
           CB0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGTCA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 150 0
           CE0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGACB-OW   GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
2 0 0 29.722.850 0 0
           CB0-9CCGACC-OW   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 0 0 3.500.687 0 0
           CB0-9CCGACG-OW   ONTVANGSTEN INZAKE CORONA
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CCG2CA-LO   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 356.061 356.061 0 0 0
           CB0-1CCG2CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 974 974 0 0 0
           CB0-1CCG4CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 150 150 0 0 0
           CB0-1CCG2CC-WT   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 27.203 27.203 0 0 0
           CB0-1CCG2CY-IS   VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
1 15.000 15.000 0 0 0