< Start

CC BUDGETTAIR BELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 113.857 113.857

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.239.609 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 113.857 113.857 26.239.609 100 0
           CB0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGTCA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 100 0
           CE0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGACB-OW   GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
2 0 0 23.671.928 0 0
           CB0-9CCGACC-OW   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 0 0 2.567.681 0 0
           CB0-1CCG2CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 892 892 0 0 0
           CB0-1CCG4CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 100 100 0 0 0
           CB0-1CCG2CC-WT   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 24.886 24.886 0 0 0
           CB0-1CCG2CY-IS   VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
1 87.979 87.979 0 0 0