< Start

CC BUDGETTAIR BELEID



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 94.799 94.799

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.192.830 100 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 94.799 94.799 26.192.830 100 0
           CB0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGTCA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 100 0
           CE0-9CCGACA-OW   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CCGACB-OW   GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN
2 0 0 23.627.008 0 0
           CB0-9CCGACC-OW   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 0 0 2.565.822 0 0
           CB0-1CCG2CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 892 892 0 0 0
           CB0-1CCG4CA-WT   DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID
1 100 100 0 0 0
           CB0-1CCG2CC-WT   GEWESTAANGELEGENHEDEN
3 27.607 27.607 0 0 0
           CB0-1CCG2CY-IS   VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING
1 66.200 66.200 0 0 0