< Start

CA THEMA OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 496.635 495.470

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 522.524 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 496.635 495.470 522.524 0 0
           CB0-9CBGAAF-OW   EUROPESE PROJECTEN
0 0 507.890 0 0
           CB0-9CBGAAF-OP   EUROPESE PROJECTEN
0 0 8.856 0 0
           CB0-9CBGAAF-OL   EUROPESE PROJECTEN
0 0 5.778 0 0
           CB0-1CBG2AA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT
5.399 4.234 0 0 0
           CB0-1CBG2AB-PR   VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AC-PR   VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AD-PR   VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-PA   EUROPESE PROJECTEN
491.236 491.236 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-LE   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AG-PR   UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AH-PR   VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AI-PR   VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN
2 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AJ-PR   VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AK-PR   PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AM-PR   NOODFONDS OEKRAINE
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AN-PR   REPOWEREU
1 0 0 0 0 0