< Start

CA THEMA OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.968.058 4.534.912

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 639.300 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.968.058 4.534.912 639.300 0 0
           CB0-9CBGAAF-OW   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 639.300 0 0
           CB0-9CBGAAF-OP   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CBGAAF-OL   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT
1 4.547 4.547 0 0 0
           CB0-1CBG2AB-PR   VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING
1 1.844.987 2.095.091 0 0 0
           CB0-1CBX2AC-PR   VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES
1 4.547 4.547 0 0 0
           CB0-1CBX2AD-PR   VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-PA   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-LE   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AG-PR   UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE
1 0 20.750 0 0 0
           CB0-1CBG2AH-PR   VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT
1 0 1.600.000 0 0 0
           CB0-1CBG2AI-PR   VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN
2 577.000 577.000 0 0 0
           CB0-1CBG2AJ-PR   VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS
2 10.977 10.977 0 0 0
           CB0-1CBG2AK-PR   PROVISIE ONDERSTEUNING PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)
1 326.000 22.000 0 0 0
           CB0-1CBX2AL-PR   VERSNELLING WONINGRENOVATIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AM-PR   NOODFONDS OEKRAINE 2022
1 200.000 200.000 0 0 0