< Start

CA THEMA OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.148.518 4.976.346

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.048.837 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 7.148.518 4.976.346 1.048.837 0 0
           CB0-9CBGAAF-OW   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 1.048.837 0 0
           CB0-9CBGAAF-OP   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CBGAAF-OL   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT
1 5.477 5.712 0 0 0
           CB0-1CBG2AB-PR   VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING
1 2.012.537 2.112.641 0 0 0
           CB0-1CBX2AC-PR   VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES
1 3.504 3.493 0 0 0
           CB0-1CBX2AD-PR   VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AE-PR   VOORBEREIDINGSKOSTEN, MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN IN HET KADER VAN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-PA   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-LE   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AG-PR   UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE
1 0 27.500 0 0 0
           CB0-1CBG2AH-PR   VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT
1 4.300.000 2.000.000 0 0 0
           CB0-1CBG2AI-PR   VOOR SOCIAAL AKKOORD WELZIJN
2 577.000 577.000 0 0 0
           CB0-1CBG2AJ-PR   VOOR VERSTERKEN ONDERWIJS
2 250.000 250.000 0 0 0