< Start

CA THEMA OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.133.045 3.094.272

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.133.045 3.094.272 0 0 0
           CB0-9CBGAAF-OP   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-9CBGAAF-OL   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN COMMUNICATIE
1 2.197 2.197 0 0 0
           CB0-1CBG2AB-PR   VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING
1 3.035.344 3.035.448 0 0 0
           CB0-1CBX2AC-PR   VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES
1 3.504 10.627 0 0 0
           CB0-1CBX2AD-PR   VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AE-PR   VOORBEREIDINGSKOSTEN, MINNELIJKE VERWERVINGEN EN ONTEIGENINGEN IN HET KADER VAN NIEUWE SLUIS ZEEBRUGGE
1 42.000 21.000 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-PA   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBX2AF-LE   EUROPESE PROJECTEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CBG2AG-PR   UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE
1 50.000 25.000 0 0 0