< Start

CA THEMA OVERSCHRIJDENDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 542.978 547.221

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 542.978 547.221 0 0 0
           CB0-1CBG2AA-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN COMMUNICATIE
1 2.197 1.797 0 0 0
           CB0-1CBG2AB-PR   VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING
1 537.277 537.381 0 0 0
           CB0-1CBX2AC-PR   VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES
1 3.504 3.493 0 0 0
           CB0-1CBX2AD-PR   VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN
1 0 4.550 0 0 0