< Start < ISE

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: BUITENLANDS BELEID

Code ISE: SI

Omschrijving ISE: BUITENLANDS BELEID


Begrotingsartikel: SA0-9SNAAIB-OW

Omschrijving: INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 98 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 98 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 98 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 98 0 0
2021 Opmaak - ontwerp 98 0 0 VR 2020 2810 MED.0346-22 BBT DKBUZA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf