< Start < ISE

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SA0-9SAAAZZ-OP

Omschrijving: ONTVANGSTEN PARTICIPATIES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 21 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 21 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 21 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 21 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 10 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-8 BBT Ondersteuning VR en Buitenland.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 14 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 14 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 14 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 14 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 14 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 14 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf