< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: VLAAMSE REGERING

Programma: PROVISIES

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VR0-1VBA2ZZ-PR

Omschrijving:


Bedragen (x 1000€):

Download