< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VN0-1VJD2ZZ-WT

Omschrijving:


Bedragen (x 1000€):

Download