< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP JUSTITIE EN HANDHAVING

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SL0-1SAE2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – ontwerp 74.859 74.859 0
2023 Opmaak – goedgekeurd 75.790 75.790 0
2023 Opmaak - ontwerp 75.790 75.790 0 VR 2022 2810 MED.0398-23 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 54.632 54.361 0 VR 2023 1205 MED.0167-25 BBT Justitie en Handhaving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 59.412 59.412 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 59.412 59.412 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 59.412 59.412 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 57.812 57.812 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 57.032 57.032 0
2022 Opmaak - ontwerp 57.032 57.032 0 VR 2021 2810 MED.0372-12 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf