< Start < ISE

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: SE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: SJ0-1SGI2EB-WT

Omschrijving: INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 12.764 12.815 0 VR 2022 2810 MED.0398-9 BBT Brussel.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 11.898 12.329 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 11.898 12.329 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 11.898 12.329 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 11.743 12.174 0
2022 Opmaak - ontwerp 11.743 12.174 0 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 11.654 12.016 0 VR 2022 2005 MED.0181-6 BBT Brussel.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 11.734 12.165 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 11.734 12.165 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 11.740 12.171 0
2021 Opmaak - ontwerp 11.740 12.171 0 VR 2020 2810 MED.0346-15 BBT Brussel.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf