< Start < ISE

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SP

Omschrijving ISE: VASTGOED


Begrotingsartikel: SH0-1SKA2PC-WT

Omschrijving: VERWERVING VASTGOED


Bedragen (x 1000€):

Download