< Start < ISE

Ronde: 2020 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QQ

Omschrijving ISE: AANBODZIJDE WONINGMARKT


Begrotingsartikel: QF0-1QDG5QM-IS

Omschrijving: GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 0 1.161 0 VR 2020 2810 MED.0346-14 BBT Wonen.pdf
2020 2de aanpassing - ontwerp 0 1.171 0
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 1.171 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 0 1.171 0 VR 2020 0405 MED.0146-20 BBT Wonen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 0 1.222 0
2020 Opmaak - ontwerp 0 1.222 0 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 1.228 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 0 1.228 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 1.237 0
2019 opmaak - ontwerp 0 1.237 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf