< Start < ISE

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QP

Omschrijving ISE: VRAAGZIJDE WONINGMARKT


Begrotingsartikel: QF0-1QDG2PJ-IS

Omschrijving: VLAAMS WONINGFONDS (VWF)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 29.693 29.693 0 VR 2020 2810 MED.0346-14 BBT Wonen.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 31.904 31.904 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 31.904 31.904 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 31.904 31.904 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 31.904 31.904 0 VR 2020 0405 MED.0146-20 BBT Wonen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 40.741 40.741 0
2020 Opmaak - ontwerp 40.741 40.741 0 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 45.551 45.551 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 45.551 45.551 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 48.560 48.560 0
2019 opmaak - ontwerp 48.560 48.560 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf