< Start < ISE

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: PT

Omschrijving ISE: HR


Begrotingsartikel: PG0-1PKC2TD-LO

Omschrijving: PENSIOENBIJDRAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 29.982 29.982 0 VR 2020 2810 MED.0346-10 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 29.463 29.463 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 29.463 29.463 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 29.463 29.463 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 29.463 29.463 0 VR 2020 0405 MED.0146-3 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 19.416 19.416 0
2020 Opmaak - ontwerp 19.416 19.416 0 VR 2019 0811 MED.0373-20 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 20.900 20.900 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 20.900 20.900 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 20.900 20.900 0
2019 opmaak - ontwerp 20.900 20.900 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf