< Start < ISE

Ronde: 2020 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: RAMPENSCHADE

Code ISE: PM

Omschrijving ISE: RAMPENSCHADE


Begrotingsartikel: PA0-1PIA2MA-WT

Omschrijving: ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 914 914 0 VR 2020 2810 MED.0346-22 BBT DKBUZA.pdf
2020 2de aanpassing - ontwerp 914 914 0
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 914 914 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 914 914 0 VR 2020 0405 MED.0146-13 BBT Algemeen Regeringsbeleid.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 735 735 0
2020 Opmaak - ontwerp 735 735 0 VR 2019 0811 MED.0373-1 BBT Ondersteuning VR en Rampenschade.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 846 846 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 846 846 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 846 846 0
2019 opmaak - ontwerp 846 846 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf