< Start < ISE

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Code ISE: PB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: PA0-1PEA2BD-WT

Omschrijving: BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 3.126 3.440 0 VR 2019 0811 MED.0373-1 BBT Ondersteuning VR en Rampenschade.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 1.484 1.484 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 1.484 1.484 0
2019 opmaak - ontwerp 1.484 1.484 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf