< Start < ISE

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

Code ISE: ME

Omschrijving ISE: BASISBEREIKBAARHEID


Begrotingsartikel: MB0-1MEH5EY-IS

Omschrijving: VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 262.215 204.209 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 262.215 204.209 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 271.389 329.595 0
2023 Opmaak - ontwerp 271.165 329.371 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 245.611 245.611 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 202.275 230.481 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 202.275 230.481 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 202.275 230.481 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 202.275 230.481 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 202.275 230.481 0
2022 Opmaak - ontwerp 202.275 230.481 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf