< Start < ISE

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

Code ISE: ME

Omschrijving ISE: BASISBEREIKBAARHEID


Begrotingsartikel: MB0-1MEH2EY-IS

Omschrijving: VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 1.164.262 1.164.262 0 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.124.512 1.124.512 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.124.512 1.124.512 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.083.254 1.083.254 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.083.478 1.083.478 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.069.003 1.066.760 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 970.965 970.965 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 970.965 970.965 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 940.965 940.965 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 940.965 940.965 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 890.068 890.068 0
2022 Opmaak - ontwerp 890.068 890.068 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf