< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: PERSONEN MET EEN BEPERKING

Code ISE: GR

Omschrijving ISE: PERSONEN MET EEN BEPERKING


Begrotingsartikel: GB0-1GGF2RX-IS

Omschrijving: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


Bedragen (x 1000€):

Download