< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: WELZIJN

Code ISE: GC

Omschrijving ISE: ARMOEDEBELEID


Begrotingsartikel: GB0-1GCF2CA-WT

Omschrijving: ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW


Bedragen (x 1000€):

Download