< Start < ISE

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: ONDERWIJSINSPECTIE

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FI

Omschrijving ISE: ONDERWIJSINSPECTIE


Begrotingsartikel: FI0-1FGD2IA-WT

Omschrijving: KWALITEITSTOEZICHT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 729 729 0 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 750 750 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 750 750 0
2019 opmaak - ontwerp 750 750 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf