< Start < ISE

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: ONDERWIJSINSPECTIE

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: FZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: FI0-1FAD2ZZ-WT

Omschrijving: WERKING EN TOELAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 36 36 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 36 36 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 36 36 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 36 36 0
2021 Opmaak - ontwerp 36 36 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 35 34 0 RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 36 36 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 36 36 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 36 36 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 36 36 0 N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 36 36 0
2020 Opmaak - ontwerp 36 36 0 N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 36 35 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 36 35 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 34 33 0
2019 opmaak - ontwerp 34 33 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf