< Start < ISE

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FB

Omschrijving ISE: ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: FD0-1FGD5BA-IS

Omschrijving: INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download