< Start < ISE

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FB

Omschrijving ISE: ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: FC0-1FGD2BX-WT

Omschrijving: GO! - INFRASTRUCTUUR


Bedragen (x 1000€):

Download