< Start < ISE

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: TOERISME

Code ISE: DI

Omschrijving ISE: TOERISME


Begrotingsartikel: DB0-1DGE4IC-WT

Omschrijving: UITVOERING HANDHAVING EN SENSIBILISERING IN HET KADER VAN DE TOERISTISCHE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 80 80 0 VR 2020 0405 MED.0146-29 BBT Toerisme.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 80 80 0
2020 Opmaak - ontwerp 80 80 0 VR 2019 0811 MED.0373-13 BBT Toerisme.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 80 80 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 80 80 0 Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen_d13-2-D_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 0 80
2019 opmaak - ontwerp 0 0 80 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf