< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: PROVISIES

Code ISE: CA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: CB0-1CBG2AB-PR

Omschrijving: VOOR DE AANPASSING VAN DE LONEN MET TOEPASSING VAN CAO’S EN VOOR UITGAVEN IN HET KADER VAN DE MONITORING


Bedragen (x 1000€):

Download