< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: PROVISIES

Code ISE: CA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: CB0-1CBG2AA-WT

Omschrijving: BELEIDSVOORBEREIDING, COMMUNICATIE EN ONDERSTEUNINGSENTITEIT


Bedragen (x 1000€):

Download