< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 56.583.010 53.851.581
Beleidsdomein Financiën en Begroting 10.577.500 11.057.812
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.083.703 1.899.174
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 12.983.375 12.948.151
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.141.887 13.095.359
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.082.168 1.100.003
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.673.001 3.663.501
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 168.670 145.158
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.040.991 3.435.345
Beleidsdomein Omgeving 4.009.073 1.688.066
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 4.685.492 4.681.862
Hogere entiteiten 137.150 137.150

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 42.153.840 584.607 5.925.880
Beleidsdomein Financiën en Begroting 41.482.592 3.514 5.925.880
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 68.226 32.363 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.315 145.995 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6.679 8.791 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 31.249 725 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 233.926 1.077 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2.448 2.063 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 293.803 43.540 0
Beleidsdomein Omgeving 27.335 333.955 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.267 12.584 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale begroting
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 33.799.653
Beleidsdomein Financiën en Begroting 204.617
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.962.414
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 5.194.684
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.775.986
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 923.812
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 983.724
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 101.405
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.110.318
Beleidsdomein Omgeving 6.068.911
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 473.782