< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 62.728.489 60.880.460
Beleidsdomein Financiën en Begroting 6.205.480 7.658.551
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.514.733 3.421.356
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 15.569.435 15.448.699
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 16.120.805 15.878.270
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.275.620 1.287.720
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 4.161.321 4.157.490
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 215.108 199.803
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.123.407 4.059.464
Beleidsdomein Omgeving 5.636.405 2.965.160
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.748.381 5.646.153
Hogere entiteiten 157.794 157.794

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 52.339.202 723.279 5.868.173
Beleidsdomein Financiën en Begroting 51.365.213 3.797 5.868.173
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 88.324 28.520 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.515 162.907 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 27.204 1.000 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 34.576 568 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 262.157 1.248 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 24.845 2.180 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 433.477 62.888 0
Beleidsdomein Omgeving 79.739 444.705 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 21.152 15.466 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 42.846.413
Beleidsdomein Financiën en Begroting 346.584
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 4.230.374
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 6.198.892
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 15.930.690
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.086.987
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.168.633
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 131.849
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 5.732.522
Beleidsdomein Omgeving 7.322.589
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 697.293