< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 61.755.114 60.490.200
Beleidsdomein Financiën en Begroting 6.622.659 8.277.219
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.475.120 3.433.672
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 15.265.102 15.140.070
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 15.902.830 15.712.768
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.274.555 1.286.655
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 4.068.114 4.063.730
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 207.053 191.748
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.958.282 4.170.563
Beleidsdomein Omgeving 5.148.588 2.479.983
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.675.706 5.576.687
Hogere entiteiten 157.105 157.105

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 52.213.944 721.226 6.485.995
Beleidsdomein Financiën en Begroting 51.277.563 3.797 6.485.995
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 88.321 27.579 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.515 148.587 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 27.586 1.000 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 33.876 568 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 260.850 1.248 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 23.388 2.180 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 394.697 62.888 0
Beleidsdomein Omgeving 85.107 457.913 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 20.041 15.466 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 40.991.808
Beleidsdomein Financiën en Begroting 215.488
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.797.290
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 5.924.833
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 15.606.739
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.036.021
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.128.772
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 119.250
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 5.370.206
Beleidsdomein Omgeving 7.181.910
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 611.299