< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 55.467.022 54.757.918
Beleidsdomein Financiën en Begroting 7.827.464 9.619.477
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.153.412 1.931.278
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 13.776.325 13.764.254
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.570.118 13.537.925
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.115.479 1.133.381
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.674.400 3.681.609
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 199.318 173.451
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.562.815 3.724.696
Beleidsdomein Omgeving 4.384.151 1.960.200
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.065.233 5.093.340
Hogere entiteiten 138.307 138.307

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 47.235.228 727.052 6.712.652
Beleidsdomein Financiën en Begroting 46.361.290 3.411 6.712.652
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 82.950 29.100 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.370 144.103 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 30.999 1.267 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 34.303 567 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 238.596 1.235 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 22.448 3.790 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 409.521 48.984 0
Beleidsdomein Omgeving 25.811 481.320 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 26.940 13.275 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 37.619.229
Beleidsdomein Financiën en Begroting 342.785
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.452.630
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 5.633.939
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.772.449
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.033.026
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.086.746
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 121.065
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.690.673
Beleidsdomein Omgeving 6.899.596
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 586.320