< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 51.509.549 49.705.799
Beleidsdomein Financiën en Begroting 7.166.802 7.257.905
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 180.830 194.989
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 1.793.601 1.758.498
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 12.923.456 12.864.044
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.795.592 12.865.706
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.049.824 1.109.669
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 4.046.760 4.052.523
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 182.743 172.572
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.306.760 3.273.982
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 4.302.018 4.432.711
Beleidsdomein Omgeving 3.626.366 1.588.403
Hogere entiteiten 134.797 134.797

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 40.347.876 620.756 6.934.629
Beleidsdomein Financiën en Begroting 40.015.118 3.514 6.934.629
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 212 748 0
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 11.069 26.714 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.315 152.533 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6.688 8.581 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 13.580 590 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 24.439 30.146 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2.448 2.293 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 239.174 40.784 0
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 5.115 13.594 0
Beleidsdomein Omgeving 27.718 341.259 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale begroting
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 33.446.307
Beleidsdomein Financiën en Begroting 268.664
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 221.928
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.495.771
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 4.960.057
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.485.918
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 952.708
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.023.019
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 130.868
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.773.454
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 243.368
Beleidsdomein Omgeving 5.890.552