< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 47.943.799 46.608.214
Beleidsdomein Financiën en Begroting 4.397.382 4.735.953
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 174.499 180.162
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 1.786.391 1.705.973
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 12.830.260 12.834.143
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.749.442 12.800.010
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.043.728 1.107.622
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.722.053 3.737.122
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 161.965 152.120
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.054.925 3.240.043
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 4.331.368 4.429.628
Beleidsdomein Omgeving 3.557.351 1.551.003
Hogere entiteiten 134.435 134.435

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 41.397.055 556.494 2.926.478
Beleidsdomein Financiën en Begroting 41.084.635 1.957 2.926.478
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 30 263 0
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 11.064 25.119 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.828 128.392 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6.188 7.980 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 12.258 569 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 7.356 900 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 2.225 2.289 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 234.623 40.769 0
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 4.594 5.746 0
Beleidsdomein Omgeving 31.254 342.510 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale begroting
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 32.403.650
Beleidsdomein Financiën en Begroting 221.064
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 202.250
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.592.387
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 4.922.642
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.271.810
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 938.120
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.036.528
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 109.770
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.872.373
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 222.234
Beleidsdomein Omgeving 6.014.472