RondeNaamTotaal
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING80819
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE37972
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING3225209
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdAGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS404936
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA19018
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdBEHEER KUNSTSITENiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdBEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL481945
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdCENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETESNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdCOMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTANDNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDaarkom Vlaams-Marokkaans CulturenhuisNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB AUDIT VLAANDEREN889
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB CATERING EN SCHOONMAAK25412
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)533
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB DOCUMENTBEHEER41642
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING2431
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN19529
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING321
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)707899
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB FRANS MASEREEL CENTRUM801
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB GRONDFONDS40744
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB KASTEEL VAN GAASBEEK1801
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB LOODSWEZEN130012
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB OVERHEIDSPERSONEEL20165
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD1776
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)1033329
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDAB VLOOT129935
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDBFM SCHOLEN VAN MORGEN347583
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE542262
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDE VLAAMSE WATERWEG572356
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDE WERKVENNOOTSCHAP337760
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDERENNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDESINGEL8409
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDIESTSEPOORT8833
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdDOMUS FLANDRIANiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN28904
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN776
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK8835
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdEIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK58264
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN262103
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdESF - AGENTSCHAP VLAANDERENNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR4169
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFLANDERS DISTRICT OF CREATIVITYNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFLANDERS FUTURE TECHFUND102954
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL12333
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN1284326
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdFONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN472487
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdGARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING1212
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdGIGARANT10200
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdGRINDFONDS7500
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdHET GEMEENSCHAPSONDERWIJS231845
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdHOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES1199
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdHOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEINiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdINDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIETNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdKONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN10318
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdKONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDENiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdKONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTENNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdKONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE3957
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN3335
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLIMBURGS KLIMAATFONDSNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLITERATUUR VLAANDEREN11872
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLIVAN INFRASTRUCTURE15594
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLRM GROEP181158
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN14035
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdLUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE19078
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMEDIA INVEST VLAANDEREN4320
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMIJN HUISNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN3742
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMOEV9450
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMUNTPUNT6425
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdMUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN7881
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdONESTO WOONPUNTNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdOPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ114965
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdOPERA BALLET VLAANDEREN49409
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdOPGROEIEN REGIE5802010
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdPENDELFONDS9628
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdPMV GROEP927091
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdPRIVATE UITBETALINGSACTOREN60228
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdPROJECT BRABO 123891
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdRUBICONFONDS38862
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSCHOOL INVEST160616
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSITE KANAALNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN7245
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN25956
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEELNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSPORT VLAANDEREN243982
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER12913
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSTRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED1305
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdSUSTAINABLE ENERGY VENTURESNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOEGANKELIJK VLAANDERENNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOERISME VLAANDEREN153769
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTOPSTUKKENFONDS3403
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdTUNNEL LIEFKENSHOEK69782
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdUHASSELT PLUSNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdUNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN4098841
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVIA NOORD ZUID KEMPEN38686
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVIA R4-GENT9077
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVIA-ZAVENTEM7435
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVITARENiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID1102032
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN68195
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP2016024
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG195
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS26952
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS ENERGIEBEDRIJF287887
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT54861
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING205640
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUWNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN929951
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE215402
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE15269
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS59113
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS WONINGFONDS1307456
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS-BRUSSEL FONDS4384
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING1017945
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE HAVENSNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE HOGESCHOLENRAAD1913
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK185495
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD5229
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ177693
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN3009911
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ192739
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE ONDERWIJSRAAD3584
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ220171
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT9378
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA9332
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE9119
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL21292
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN1343412
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMSE ZORGKASNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAPNiet van toepassing
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVVOB14404
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdVZW DE RAND9917
2021 1ste aanpassing - goedgekeurdWANDELAAR INVEST11361