< Start < Commissie

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Instelling: FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_FIO_BO2023_ART.pdf
1.519.657 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 10_E_B_188_FIO_BA2022_ART.pdf
1.273.397
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 10_E_B_188_FIO_BA2022_ART.pdf
1.273.397
2022 1ste aanpassing – ontwerp 10_E_B_188_FIO_BA2022_ART.pdf
1.273.397 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 10_E_B_188_FIO_BO2022_ART.pdf
1.118.177
2022 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_FIO_BO2022_ART.pdf
1.118.177 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 188_Fonds voor Innoveren en Ondernemen_BU2021.pdf
2.129.091 VR 2022 2005 MED.0181-2 BBT EWI.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.284.326
2021 1ste aanpassing – ontwerp 10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.284.326 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 10_E_B_188_Hermes_BO2021_ART_amendement.pdf
1.076.035
2021 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_Hermes_BO2021_ART.pdf
1.076.035 VR 2020 2810 MED.0346-2 BBT EWI.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf